จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต (พากย์ไทย)

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน  จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต

จิ๋น ซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ในรัชสมัยของพระองค์ แม่ทัพนายกองของพระองค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายแว่นแคว้น การรบกับเผ่าเยฺว่ทางใต้เมืองฉู่ทำให้ดินแดนไป่เยฺว่ของเมืองหูหนานและกวั่ง ตงตกเป็นของเมืองฉิน ส่วนการรบกับพวกซฺยงหนูในเอเชียตอนกลางส่งผลให้เมืองฉินได้ดินแดนเอ้อเอ่อร์ ตัวซือของกลุ่มซฺยงหนู แม้ที่สุดแล้วจะเป็นเหตุให้มั่วตู๋ ฉันยฺหวี ผู้นำซฺยงหนู สามารถผนวกดินแดนได้บ้างก็ตาม พระองค์ยังได้อำมาตย์ราชเสวกหลายคน เช่น หลี่ ซือ เจ้าพระยามหาอุปราช มาช่วยปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อจัดระเบียบประเพณีอันหลากหลาย เป็นเหตุให้ทรงเผาตำราและฆ่าบัณฑิตเป็นจำนวนมาก พระองค์ยังทรงรวมกำแพงเมืองซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนั้นเข้าเป็นกำแพง เมืองจีน สร้างถนนหนทางระบบใหม่เป็นการใหญ่ และสร้างสุสานหลวงโดยมีรูปปั้นองครักษ์ขนาดเท่าคนจริงคอยพิทักษ์อยู่ ระหว่างที่เสด็จอยู่ในราชสมบัตินั้น พระองค์ทรงเสาะแสวงหาน้ำอมฤตมาตลอด แต่สุดท้ายก็สวรรคตเมื่อปีที่ 210

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน  จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน  จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต

จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 01
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 02
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 03
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 04
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 05
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 06
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 07
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 08
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 09
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 10
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 11
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 12
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 13
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 14
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 15
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 16
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 17
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 18
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 19
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 20
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 21
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 22
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 23
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 24
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 25
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 26
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 27
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 28
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 29
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 30
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 31
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 32
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 33
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 34
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 35
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 36
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 37
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 38
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 39
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 40
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 41
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 42
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 43
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 44
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 45
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 46
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 47
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 48
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 49
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 50
จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอนที่ 51 End

กดแชร์ เพื่อแบ่งความสุขให้คนรอบข้าง

Comments

comments