The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ

ซีรี่ย์จีน  The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ

ซีรี่ย์จีน  The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ
ในยุคอดีตนั้นอี้เสี่ยวชวนได้รู้จักบุคคลใน ประวัติศาสตร์มากมายและได้เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเซี่ยงหวี่  หลิวปัง  และแม่ทัพเหมิ่งเถียน   อี้เสี่ยวชวนผู้สำมะเรเที่ยวคบผู้หญิงไปทั่วกลับมาตายใจแก่องค์หญิงอวี้ฉู่ ผู้ต้องถวายตัวเข้าเป็นพระสนมแก่ฉินซีหวงตี้       อี้เสี่ยวชวนยังถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเหมิ่งอี้น้องชายที่หายสาปสูญไปร่วม ยี่สิบปีของเหมิ่งเถียน    และวิกฤติที่รุมเร้าจากการที่เกาเหยาเพื่อนผู้ย้อนเวลามาด้วยกันได้กลาย เป็นจ้าวเกาขันทีผู้ถูกจารึกชื่อเรื่องความเลวร้ายในประวัติศาสตร์     เพื่อจะได้มีอำนาจมากพอจะต่อกรกับจ้าวเกา   อี้เสี่ยวชวนจึงยอมเปลี่ยนชื่อและกลายเป็นเหมิ่งอี้น้องชายเหมิ่งเถียนพร้อม กับได้เป็นแม่ทัพแห่งอาณาจักรฉินคนใหม่แทนเหมิ่งเถียนที่ถูกยาพิษตายไป

ซีรี่ย์จีน The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ

ซีรี่ย์จีน  The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ

The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 01
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 02
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 03
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 04
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 05
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 06
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 07
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 08
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 09
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 10
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 11
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 12
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 13
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 14
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 15
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 16
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 17
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 18
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 19
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 20
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 21
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 22
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 23
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 24
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 25
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 26
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 27
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 28
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 29
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 30
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 31
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 32
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 33
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 34
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 35
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 36
The Myth (2010) ผ่าทะลุฟ้า รักทะลุมิติ ตอนที่ 37 End

กดแชร์ เพื่อแบ่งความสุขให้คนรอบข้าง

Comments

comments