จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ (พากย์ไทย)

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน  จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ  The Great Protector  镖门

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ มีเรื่องราวในยุคการปฏิวัติซินไฮ่สมัยบั้นปลายการปกครองของราชวงศ์ชิง สำนักคุ้มภัยที่โด่งดังไปทั่วยุทธภพคือ สำนักคุ้มภัยไท่กู่ โดยมี “หลิวอันซุ่น” ศิษย์เอกผู้ได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ให้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าใหญ่สำนัก คุ้มภัย แต่แล้วเหตุการณ์อันเลวร้ายก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อเขาเป็นต้นเหตุทำให้ “หม่าขุย” ผู้อาวุโสศิษย์ร่วมสำนักต้องจบชีวิตลง อีกทั้งขบวนสำนักคุ้มภัยยังถูกโจรปล้นกลางทาง “หลิวอันซุ่น” สำนึกในความผิดจึงจำใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าใหญ่สำนักคุ้มภัยไท่กู่ จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน  จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ  The Great Protector  镖门

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน  จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ  The Great Protector  镖门

จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 01
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 02
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 03
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 04
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 05
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 06
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 07
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 08
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 09
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 10
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 11
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 12
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 13
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 14
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 15
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 16
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 17
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 18
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 19
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 20
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 21
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 22
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 23
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 24
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 25
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 26
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 27
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 28
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 29
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 30
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 31
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 32
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 33
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 34
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 35
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 36
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 37
จ้าวตำนานพิทักษ์ยุทธภพ The Great Protector 镖门 ตอนที่ 38 End

กดแชร์ เพื่อแบ่งความสุขให้คนรอบข้าง

Comments

comments