ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง (พากย์ไทย) End

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน  ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง  The Empire Warrior  王者清風

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง The Empire Warrior 王者清風

ว่ากันว่าราชวงศ์ชิงนั้นมีสมบัติที่ล้ำค่าและเป็นที่หมายปองของ ดังนั้นจึงมีเหล่าผู้กล้าที่พยายามค้นหาเพื่อที่จะได้มาไว้ในครอบครองด้วยเหตุผลแตกต่างกันไป ทั้งต้องการที่จะกอบกู้ราชวงศ์หมิงขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งต้องการล้างหนี้เลือดจากการสูญเสียคนรัก

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน  ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง  The Empire Warrior  王者清風

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน  ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง  The Empire Warrior  王者清風

ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 01
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 02
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 03
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 04
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 05
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 06
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 07
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 08
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 09
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 10
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 11
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 12
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 13
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 14
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 15
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 16
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 17
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 18
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 19
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 20
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 21
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 22
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 23
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 24
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 25
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 26
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 27
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 28
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 29
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 30
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 31
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 32
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 33
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 34
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 35
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 36
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 37
ศึกชิงขุมทรัพย์ราชวงศ์ชิง Ep. 38 end

กดแชร์ เพื่อแบ่งความสุขให้คนรอบข้าง

Comments

comments