ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน

เมื่อครั้งที่แผ่นดินต้าซ้องถูกทัพเมืองเหลียวโจมตี ครั้งใหญ่ เหล่าขุนศึกตระกูลหยางจึงออกรบปกป้องแผ่นดิน แม้การพิทักษ์ชาติครั้งนี้จะสำเร็จแต่กลับต้องแลกด้วยชีวิตของบุตรชายแห่ง ตระกูลหยาง ทำให้ชื่อเสียงในความจงรักภักดีของกระกูลหยางลือลั่นทั่วแผ่นดิน “เสอไท้จิน” ผู้นำตระกูลหยางและเหล่าลูกสะใภ้ และ “หยางปาเม่ย” บุตรีเพียงคนเดียวยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติไม่แพ้เหล่าบุรุษแม้ แผ่นดินสงบ แต่ตระกูลหยางกลับไม่สงบ เมื่อหยางปาเม่ยกลับมามีเรื่องกระทบกระทั่งหมางใจกับ “หวางชิน” ผู้เป็นไท้ซือ และมีบุตรีเป็นพระสนมขององค์ฮ่องเต้อีกด้วย ทำให้ตระกูลหยางต้องพบกับภัยต่างๆนานา และเมื่อเวลาผ่านไปเมืองเหลียวกลับแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ก็ได้รวมพลบุกต้าซ้องอีกครั้ง เสอไท้จินจึงรวมพลเหล่าขุนศึกหญิงตระกูลหยางเพื่อสยบภัยครั้งนี้ แต่ เรื่องราวหาใช่ง่ายไม่ เมื่อหวางชินคิดไม่ซื่อ คิดกำจัดตระกูลหยางให้สิ้น แผ่นดินมีภัยแต่กังฉินกลับขวางทางอยู่ เรื่องราวตระกูลหยางจะเป็นเช่นไร สามารถตีดตามชมได้ในภาพยนตร์จีนชุดยิ่งใหญ่

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 1

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 2

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 3

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 4

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 5

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 6

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 7

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 8

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 9

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 10

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 11

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 12

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 13

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 14

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 15

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 16

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 17

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 18

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 19

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 20

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 21

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 22

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 23

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 24

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 25

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 26

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 27

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 28

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 29

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 30

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 31

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 32

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 33

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 34

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 35

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 36

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 37

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 38

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 39

ขุนศึกตระกูลหยาง 14 ทวนสะท้านแผ่นดิน ตอนที่ 40 end

กดแชร์ เพื่อแบ่งความสุขให้คนรอบข้าง

Comments

comments