ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (พากย์ไทย)

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน  ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน

ผู้บัญชาการทหารไช่เอ้อ(หลิวสงเหยิน) ต้องการล้มล้างรัฐบาลหยวนซือข่าย(หลอเล่อหลิน)จึงวางแผนตบตาด้วยการทำทีว่า ลุ่มหลงโจวไห่เม่ย เมียเก็บของเขาหยวนซือข่ายไม่วางใจ จึงส่งหลินเจียหัวมาเป็นสปาย

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน  ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน

 

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน  ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน

In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 1-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 1-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 2-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 2-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 3-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 3-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 4-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 4-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 5-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 5-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 6-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 6-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 7-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 7-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 8-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 8-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 9-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 9-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 10-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 10-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 11-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 11-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 12-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 12-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 13-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 13-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 14-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 14-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 15-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 15-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 16-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 16-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 17-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 17-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 18-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 18-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 19-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 19-2
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 20-1
In The Chamber Of Bliss 2009-ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน ตอนที่ 20-2

กดแชร์ เพื่อแบ่งความสุขให้คนรอบข้าง

Comments

comments