เดชคัมภีร์เทวดา2001

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน  เดชคัมภีร์เทวดา2001

เดชคัมภีร์เทวดา2001

“เล่งฮู้ชง” ศิษย์เอกแห่งหัวซานเป็นคนมีน้ำใจ คบหาผู้คนทั่วหน้า อาจารย์คือ “งักปุ๊กคุ้ง” ตักเตือนและเข้มงวด เล่งฮู้ชงหลงรักศิษย์ผู้น้อง “งักเล้งซัง” แต่นางกลับไปชอบ “ลิ้มเพ้งจือ” ซึ่งถูกคนร้ายฆ่าล้างตระกูล และหนีมาพึ่งสำนักหัวซาน สุดยอดวิชาอย่างหนึ่งคือ “เพลงกระบี่ปราบมาร” ซึ่งเป็นที่ต้องการของเหล่าชาวยุทธ “ยิ่นฮั้วฮั้ง” พ่อของยิ่นอิ๋งอิ๋งได้รับการช่วยเหลือจนเป็นอิสระ จึงกลับไปพรรคตะวันจันทราสังหาร “ตงฟางปุ๊ป้าย” ซึ่งแย่งตำแหน่งประมุขของตนไป ในขณะที่งักปุ๊กคุ้งกับลิ้มเพ้งจือต่างได้คัมภีร์ปราบมารทั้งคู่ และตอนตัวเองเพื่อฝึกวิชานี้จนกลายเป็นผู้หญิง เมื่อลิ้มเพ้งจือฝึกวิชาจนสำเร็จจึงไล่ล่าศัตรูที่ฆ่าพ่อแม่ของตน ส่วนงักปุ๊กคุ้งก็ต้องการเป็นยอดฝืมืออันดับหนึ่ง จึ้งท้าประลองกับยิ่นอั้วฮั้ง โดยพยายามชักชวนเล่งฮู้ชงให้เข้าพวกด้วย แต่เล่งฮู้ชงรู้ชัดถึงธาตุแท้ของอาจารย์แล้วจึงไม่ยอมช่วยเหลือ เหตุการณ์นองเลือดระหว่างงักปุ๊กคุ้งกับยิ่นอั้วฮั้งได้เกิดขึ้น

เรื่องนี้เสียงจะมาพร้อมกัน 2 ภาษานะครับ ให้ ปรับ Balance ไปซ้ายสุด จะได้ภาษาไทยแล้วครับ

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 1

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 2

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 3

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 4

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 5

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 6

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 7

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 8

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 9

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 10

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 11

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 12

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 13

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 14

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 15

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 16

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 17

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 18

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 19

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 20

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 21

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 22

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 23

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 24

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 25

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 26

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 27

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 28

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 29

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 30

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 31

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 32

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 33

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 34

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 35

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 36

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 37

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 38

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 39

เดชคัมภีร์เทวดา2001 ตอนที่ 40 end

 

 

กดแชร์ เพื่อแบ่งความสุขให้คนรอบข้าง

Comments

comments