ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน  ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ  beauties of the emperor

beauties of the emperor

นักแสดง
Joe Chen as Empress Lu Zhi (呂雉)
Luo Jin as Liu Bang
Ming Dao as Xiang Yu
Jin Sha as Concubine Qi (戚姬)

Xiang Yu – Ming Dao
Lvzhi – Joe Chen
Liu Bang – Luo Jin
Concubine – TBD

 

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน  ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ  beauties of the emperor

ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 1
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 2
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 3
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 4
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 5
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 6
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 7
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 8
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 9
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 10
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 11
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 12
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 13
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 14
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 15
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 16
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 17
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 18
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 19
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 20
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 21
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 22
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 23
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 24
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 25
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 26
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 27
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 28
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 29
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 30
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 31
ลิขิตรักจอมจักรพรรดิ ตอนที่ 32 End

 

กดแชร์ เพื่อแบ่งความสุขให้คนรอบข้าง

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


five − = 1

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>