Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน (พากย์ไทย)

การ์ตูนออนไลน์  Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน

Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน

เรื่อง ราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มจอมเกเร อุราเมชิ ยูสึเกะ จากการเข้าไปช่วยเด็กน้อยให้พ้นจากอุบัติเหตุกลับทำให้เขาต้องเสียชีวิต (อย่างไร้ค่า) แทนด้วยความดี (โง่ซะไม่มีมากกว่า เพราะเป็นการตายสูญเปล่า) นี้ทำให้โลกวิญญาณให้โอกาสเขาฟื้นคืนชีพได้ (เป็นกรณีพิเศษร้อยปีมีครั้ง เพราะยูสึเกะทำไปโดยไร้ความคิด) และมีชีวิตอยู่ในฐานะของ “นักสืบโลกวิญญาณ” คอยจัดการกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิญญาณและปิศาจต่างๆที่เกิดขึ้นในโลก มนุษย์

การ์ตูนออนไลน์  Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน

การ์ตูนออนไลน์  Yu Yu Hakusho คนเก่งฟ้าประทาน

Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 1
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 2
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 3
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 4
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 5
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 6
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 7
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 8
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 9
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 10
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 11
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 12
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 13
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 14
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 15
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 16
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 17
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 18
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 19
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 20
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 21
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 22
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 23
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 24
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 25
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 26
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 27
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 28
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 29
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 30
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 31
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 32
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 33
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 34
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 35
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 36
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 37
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 38
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 39
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 40
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 41
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 42
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 43
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 44
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 45
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 46
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 47
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 48
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 49
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 50
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 51
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 52
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 53
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 54
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 55
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 56
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 57
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 58
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 59
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 60
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 61
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 62
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 63
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 64
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 65
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 66
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 67
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 68
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 69
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 70
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 71
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 72
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 73
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 74
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 75
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 76
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 77
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 78
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 79
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 80
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 81
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 82
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 83
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 84
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 85
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 86
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 87
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 88
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 89
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 90
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 91
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 92
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 93
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 94
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 95
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 96
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 97
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 98
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 99
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 100
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 101
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 102
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 103
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 104
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 105
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 106
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 107
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 108
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 109
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 110
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 111
Yu Yu Hakusho / คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 112 END

 

กดแชร์ เพื่อแบ่งความสุขให้คนรอบข้าง

Comments

comments