Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ (พากย์ไทย)

การ์ตูนออนไลน์  Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ

การ์ตูนออนไลน์ Shaman king ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ
Shaman king / ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ เรื่องราชันย์แห่งภูตได้เริ่มจาก การที่มีการจัดชาแมนไฟท์ขึ้นทุกๆ 500 ปี และปีนี้ชาแมนไฟท์ได้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองโตเกียว เป็นเวลาที่ตระกูลอาซาคุระรอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ ความปรารถนาของตระกูลอาซาคุระไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลกแต่เหตุผลคือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโยเมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง แต่ที่ต้องยับยั้งไว้เพราะว่า วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้วก็คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมดเพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และตั้งตัวเป็นใหญ่เพื่อครอบครองโลกนี้

การ์ตูนออนไลน์  Shaman king ชาแมนคิง ราชันแห่งภูติ

 

การ์ตูนออนไลน์  Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ

Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 01
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 02
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 03
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 04
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 05
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 06
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 07
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 08
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 09
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 10
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 11
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 12
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 13
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 14
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 15
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 16
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 17
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 18
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 19
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 20
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 21
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 22
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 23
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 24
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 25
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 26
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 27
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 28
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 29
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 30
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 31
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 32
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 33
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 34
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 35
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 36
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 37
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 38
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 39-1
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 39-2
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 40
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 41
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 42
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 43
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 44
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 45
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 46
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 47
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 48
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 49
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 50
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 51
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 52-1
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 52-2
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 53
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 54
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 55
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 56
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 57
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 58
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 59
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 60
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 61
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 62
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 63
Shaman king ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูติ ตอนที่ : 64 END

กดแชร์ เพื่อแบ่งความสุขให้คนรอบข้าง

Comments

comments